ART

DIRECTOR

Art Vector
background background

Art Director

"Hình ảnh trong quảng cáo cũng như đại pháo trên trận tiền."

Xung trận tiên phong oanh tạc đùng đùng. Đám cưới Sài Gòn giờ châm bóng bay hết rồi cái thời pháo nổ. Thế nên mới có đất sống cho đội art director giật đùng đùng khắp các mặt trận quảng cáo.

Thích thì nhích sang vàng, chưa ưng thì bôi thêm chút tím thương. Chỉ có màu xanh 500 nghìn là gái trai ai ai cũng thích. Sống thì duy mĩ, không đẹp không ưng, cố tình xấu cũng phải xấu ấn tượng.

Có những lúc thâu đêm suốt sáng mới hiểu lần sau đã OT, gọi cơm ăn thì order luôn sushi nhím biển cho máu cả đêm. Khách hàng không ai không khoái.

polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon polygon art polygon

COPY

writer

background background

Copy Writer

"Khi cần, ngòi bút sáng tạo còn sắc hơn đao kiếm."

Kiếm chữ như kiếm tiền. Đôi khi cũng tưởng mình có của ăn của để, đến lúc xài mới hay thiếu thốn trăm bề, tắc từ mở đến kết.

Nhưng dẫu nghe danh xưng có mùi “copy” cũng không muốn làm vẹt nói lại chữ của người. Sông dài biển rộng, trong mộng cũng thi thơ, chữ vốn ở bốn phương, lòng thì ngày đêm bên brief.

Viết chữ xuống nếu không lưu danh thiên cổ, cũng đủ làm bùng nổ vài trận khóc cười. Bản thân viết ra vốn để gây khóc, chẳng hiểu sao đồng đội chúng nó cứ cười?

hand copy hand hand hand eye eye eye eye

ACCOUNT

Art Vector
background background flower flower flower lotus lotus money money money money

account

"Một tay quyền biến, ghi sổ tính tiền, lúc mềm lúc rắn."

Rắn thì từ từ mà nắn, mềm thì lại nắn từ từ. Chỉ có với bọn creative ở nhà là thấy account lúc nào cũng gấp. Gấp ngang gấp dọc, gấp muôn kiểu vạn hình, bậc thầy Origami cũng bái làm sư phụ.

Deadline nén cỡ nào account cũng gấp gọn được đội nhà vào, rồi bọc hoa quết mật, phủ thêm lớp cream cheese, free ship thẳng đến khách hàng. Chẳng phải hạng xoàng, hỏi khách hàng sao không hàng cho được?

acc
lotus lotus lotus lotus

PLANNER

Art Vector Art Vector
background background

Planner

"Kim la bàn luôn chỉ phương Bắc, như planner luôn dẫn dắt mở bài."

Này tam giác tình yêu này ngũ giác mĩ miều. Này kế hoạch triển khai phải xếp sao cho ý tưởng có chỗ quằn quại. Này chiến lược thơ dại hay phải khủng bố lai rai. Thật, có lúc như thiên tài mà lắm khi giỡn hài sao không ai thấu cảm.

Nếu creative tim lửa não bay thì planner đích danh là phường tim say não tỉnh.

compass plan wlogo circle
background

CODER

1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s1w1s

Art Vector
background background

Coder

"Là tổng hoà những gì tưởng chừng đối lập."

Một thế giới hiện thực riêng tư im ắng, để tạo nên những thế giới ảo rực rỡ sắc màu. Tưởng đâu ưu sầu trầm lặng thích ăn gừng, ngờ đâu số nhảy trong đầu tạch tạch không ngừng biến hoá.

Bọn ở ngoài nhìn vào thấy dị, bọn ở trong còn chẳng buồn nhìn ra. Bởi tập trung biến số thành hoa, code, thử, sửa, hoài hoài không dứt.

art wolf wolf wolf wolf wolf