Chuyện tình tươi tắn Chí Phèo – Thị Nở

Kể lại tác phẩm Chí Phèo theo phong cách nhạc kịch, đây là cách quảng cáo lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

  • Client

    DR.THANH

  • Date

    2017

  • Kind

    Others